Latest Marathi News

BREAKING NEWS

किती टनचा एसी खरेदी करणे योग्य असते?

0 201

किती टनचा एसी खरेदी करणे योग्य असते?
खोलीचा आकार १५० चौरस फुट असल्यास १ टन क्षमता असलेला एसी लावून घ्यावा.

खोली १५०-२५० चौरस फुट आकाराची असेल, तर १.५ टन क्षमता असलेला एसी खरेदी करावा.

Manganga

२५० ते ४०० चौरस फुट आकाराच्या खोलीत २ टन क्षमता असलेला एसी लावणे फायदेशीर असते.

४०० ते ६०० चौरस फुट आकार असलेल्या खोलीमध्ये ३ टनचा एसी असावा.

तसेच ६०० ते ८०० चौरस फुट आकाराच्या जागेमध्ये ४ टन क्षमतेचा एसी लावणे योग्य ठरते.

याव्यतिरिक्त एसी खरेदी करताना इन्सुलेशन, एसी आणि घराच्या छप्परामधीस अंतर, खिडकी या घटकांचाही विचार करावा. हे उपकरण विकत घेताना अनुभवी व्यक्तींची मदत घेणे योग्य ठरते.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!